[CNW:Counter]

Nativitas Domini

Narození Páně – Vánoce v katedrále za Karla IV.

 Matutinum - Jitřní

 

 • Invitatorium Christus natus est (Kristus se nám narodil…)

 • Hymnus Veni redemptor (Přijď, Spasiteli národů…)

 

In I. nocturno

 

 • Antiphona Dominus dixit ad me / Ps. Quare fremuerunt (Pán mi řekl: ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil…)

 • Versiculus Tamquam sponsum (Pán vychází jako ženich z komnaty…)

 • Conductus Gaudens in Domino (Radujme se v Pánu o tomto svátku…)

 • Lectio Primo tempore (…Lid, který chodil v temnotách, uvidí veliké světlo…)

 • Responsorium Hodie nobis de celo (Dnes nám s nebes sestoupil skutečný mír…)

 • Lectio Consolamini, consolamini (Potěšte můj lid, praví váš Bůh…)

 • Responsorium Descendit de celis (cum tropis) (Z nebe sestoupil Spasitel světa…)

 

 

In II. nocturno

 

 • Antiphona Orietur in diebus Domini / Ps. Deus iudicium (V jeho dnech rozkvete spravedlnost, bude hojný pokoj…)

 • Versiculus Speciosus forma (Ty nejkrásnější ze synů lidských…)

 • Lectio Lectio Salvator noster dilectissimi / tropus Maria candens lilium (Dnes se nám narodil Spasitel…)

 • Responsorium Quem vidistis pastores (Koho jste viděli pastýři…)

 

In III. nocturno

 

 • Antiphona Ipse invocavit me / Ps. Misericordias (Bude ke mně volat…)

 • Versiculus Ipse invocavit me (Bude ke mně volat…)

 • Conductus Pueri nativitatem (Radujme se všichni z narození chlapce…)

 • Lectio Evangelii In principio erat verbum (Na počátku bylo slovo…)

 • Resp Verbum caro / tropus Gloria superno (Slovo se stalo tělem…)

 • Lectio Liber generationis (Rodokmen Kristův)

 

 

Schola Gregoriana Pragensis

Hasan El-Dunia, Ondřej Maňour, Michal Medek, Martin Prokeš,

Stanislav Předota, Marek Šulc, Matouš Vlčinský

umělecký vedoucí — David Eben

 

© Infobar 2006