Informační bar - klidná zastávka k dobré kávě


Zpět na úvodní stranu    Na následujících snímcích vidíte záběry  z opravy střechy kostela sv. Mikuláše ve Skuhrově u Havlíčkova Brodu, která probíhala v roce 2004. Podstatnou část opravy financovali farníci z vlastních prostředků, nemalou částkou přispěl také místní farní správce d.p. Moštěk, který celou opravu také organizoval. Patří mu za to upřímné díky a Pán Bůh zaplať.

( Omluvte prosím kácející se linie a jiné nedostatky, nedisponuji drahým editačním sw. typu Adobe Photoshop apod. )