Aktualizováno 08.12.2004

Vítám Vás na svých webových stránkách a přeji Vám zde příjemný pobyt.

Jan Pavlas
Marešova 634
583 01 CHOTĚBOŘ
( 736 769 190
pavlas.jan@infobar.cz

Fotil jsem bouřku nad Táborem.


    29. července 2005 byl pátek, patrně nejteplejší den toho léta a já měl na Lipně zakázku.  V Horní Plané jsem zvučil cimbálovou muziku Aleše Lisonka z Uherského Hradiště. Na zpáteční cestu jsem se vypravil kolem 23:00 a v tu chvíli jsem už tušil, že bude dobrodružná. Ze západu se začalo blýskat a toužebně očekávaný déšť byl na dohled. Se zpěvákem cimbálky, kterého jsem vezl, jsem se ještě zdržel v Českém Krumlově a poté už jsem sám pokračoval v cestě do Chotěboře.
   Protože odjakživa rád zkouším nové věci, nejel jsem zpět na Jindřichův Hradec, jako  když jsem jel tam, ale vybral jsem cestu na Tábor, zvědav, která z obou cest bude kratší a  která bude rychlejší. Která cesta je kratší, jsem zjistil. Pojedete-li na Lipno a budete hodně spořiví, jeďte na Jindřichův  Hradec. Ušetříte tak, považte, celých 5 kilometrů! :) Která cesta je rychlejší jsem ovšem nezjistil. U Tábora mě začala nemilosrdně dohánět bouřka. Blesk stíhal blesk a přestože byla asi hodina po půlnoci, já bych klidně mohl vypnout světla, jak bylo nebe osvětlené. Bezpečně jsem poznával plodiny na polích a viděl velmi vzdálené horizonty. Tábor jsem se rozhodl objet, a tak jsem v Plané nad Lužnicí odbočil doprava na Chýnov. Asi v polovině této cesty zesílil vítr natolik, že při rychlosti 70 km/hod mě začalo předbíhat listí, větve a rozličné drobné předměty. Našel jsem relativně bezpečné místo, a zastavil.
   Příroda rozehrála obrovské divadlo, kterého jsem se bezděky stal svědkem. Husté mraky se mi valily nad hlavou a blesky a burácení hromu už zněly nepřetržitě. Chvíli jsem seděl v autě jako přimražený. Vzpamatoval jsem se až v okamžiku, kdy jsem začal přemýšlet, jak o tom budu doma vyprávět. Uvědomil jsem si, že neopakovatelný zážitek se asi těžko slovy dá vylíčit a tak jsem alespoň popadl fotoaparát v marné naději zachytit atmosféru noci.

   Aparát jsem namířil k Táboru a začal fotit. Ještě štěstí, že jsem měl dostatek volné kapacity na kartě. Zachytit blesk spouští, která má velké zpoždění, je nesmírně těžké. A tak jsem nafotil přes 100 snímků, abych jich 9 mohl vybrat. Na prvním snímku je vzdálený Tábor za úplné tmy, ostatní snímky pak zobrazují různé světelné variace stejného pohledu, které se mi náhodně podařilo zachytit. Jsem si vědom, že do profesionální kvality mají tyto fotografie daleko, je to jen  pokus o zachycení atmosféry oné noci.

Foto 01 - Tábor ve tmě
Foto 02 - osvětlení zleva
Foto 03 - osvětlení shora
Foto 04 - blesk nad Táborem
Foto 05 - blesk nad Táborem
Foto 06 - osvětlení shora
Foto 07 - blesk nad Táborem
Foto 08 - osvětlení zprava
Foto 09 - světlo jako ve dne