Aktualizováno 23.3.2005

Vítám Vás na svých webových stránkách a přeji Vám zde příjemný pobyt.

Jan Pavlas
Marešova 634
583 01 CHOTĚBOŘ
( 736 769 190
pavlas.jan@infobar.cz

DOUBRAVAN NA CESTÁCH JARNÍCH

 

   Ani našemu sboru se v hlubokých závějích necestovalo dobře. S jarním táním na nás přichází nová chuť vystupovat.

 

   Vážíme si pozvání města Ždírce nad Doubravou www.zdirec.cz a rádi svým krátkým vystoupením přispějeme k důstojnému průběhu pietní vzpomínky 60. výročí konce druhé světové války vpodvečer dne 8. května 2005.

 

     Již vloni jsme svým přátelům z Heřmanova Městce přislíbili naši účast na  VI. ročníku Setkání pěveckých sborů v Heřmanově Městci v sobotu 28. května 2005 (informace o městu, sboru Vlastislav i festivalu na www.hermanuv-mestec.cz). Pod záštitou města a ve spolupráci s Pardubickým krajem ho v rámci oslav 680. výročí první historické zprávy o městě a též jako připomínku 100. výročí narození hudebního skladatele a vědce, sbormistra Vlastislavu, Dr. Josefa Plavce, pořádá tamní sbor Vlastislav, který je o jeden měsíc starší než Doubravan. Letošní ročník se bude od předchozích lišit svojí širší programovou skladbou a tak náš Doubravan vystoupí nejprve v 10 hodin dopoledne na náměstí v nádherné barokní architektuře kostela sv. Bartoloměje a odpoledne od 15 hodin na nádvoří heřmanoměsteckého zámku. Setkání bude zakončeno před 18. hodinou společným uvedení „České písně“ a sboru „Proč bychom se netěšili“ Bedřicha Smetany s Pardubickým komorním orchestrem pod vedením Otakara Tvrdého.

 

   Loni jsme si odnesli krásné vzpomínky z našeho účinkování při posledním koncertu cyklu Hudební slavnosti Vysočiny. Ten letos opět do Chotěboře zavítá a tak Vás všechny srdečně již dnes zveme do chotěbořského kostela svatého Jakuba Staršího v sobotu 4. června od 19.30 hodin. Po vystoupení Doubravanu budete moci vyslechnout krásnou hudbu v podání Collegia českých filharmoniků www.rudolfinum.cz/collegiumCF/ a mladých dam Olgy Jelínkové a Gabriely Demeterové www.gabrielademeterova.com. Tento večer bude opět v sérii koncertů, při nichž se setkávají amatérské soubory s profesionálními v historických objektech patnácti moravských a českých měst, večerem závěrečným. Proto se i letos dá očekávat návštěva řady významných osobností společenského i politického života. A protože loni bylo skutečně plno, pokuste se sehnat si vstupenky včas. Se žďárskou agenturou Klasik paní Mirky Strejčkové bude koncert pořádat Město Chotěboř, jemuž za pozvání k vystoupení velmi děkujeme. (Informace o kultuře v Chotěboři na www.chotebor.cz)

     Loni jsme si začali dopisovat s několika lidmi z města Tiszafüred www.tiszafured.hu, nacházejícím se mezi Budapeští a Debrecenem v Maďarsku. Žije v něm 13 tisíc obyvatel, rozkládá se na břehu Tizsy a velké jezerní oblasti, v níž je zřízen národní park Hortobágy a Bükk www.tisza-to-info.hu, který je obrovskou říší sladkovodních ryb a vodního ptactva. (Poutavé stránky o městě a okolí též na www.apimel.hu) Díky panu Lájosi Németh, který studoval v Československu a žije v Tiszafüredu, jsme překonali komunikační jazykovou bariéru a zjistili jsme, že sbormistryně paní Róza Deák neřídí sbor jediný, nýbrž hned dva. A tak naše pozvání k návštěvě Chotěboře a okolí a k pěveckému turné přijaly dětský sbor Énekszó Alapítvány Tiszafüred a chrámový sbor Harmónia Vegyeskar. Od čtvrtečního rána 23. června do pondělí 27. června budete moci v Chotěboři, ale i v jejím okolí, ve Vilémově, na Veselém Kopci, v Karlově u Žďáru nad Sázavou, v Jihlavě a v Havlíčkově Brodě potkat skupiny dětí a dospělých, kterým asi nebudete rozumět, ale jejichž maďarské písně se Vám, jak doufáme, budou líbit.

 

   Společný koncert se v Chotěboři v sokolovně uskuteční v neděli 26.6.2005 od 17.00 hodin. Pro Vás, pro naše milé diváky, připravujeme i velmi známou skladbu ve společném českém i maďarském provedení…

 

   A to už doputujeme po těch schnoucích cestách až do letošního léta…

 

Na setkání se svými posluchači se nejen v Podoubraví těší DOUBRAVAN

www.doubravan.infobar.cz

 

Článek připravil Pavel Fiala

 

Jarní doubravanský kalendář je zde.